" ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธฺ์ของงาน ยึดมั่นมาตราฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"         ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องขอเชิญชวนพสกนิกรชาวตำบลท่าข้ามร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชย์สมบัติได้ ๗๐ ปี นั้น เพื่อเป็นการถวายสักการะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวตำบลท่าข้ามทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (สงขลาเกมส์) วันที่ ๒๐-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา        

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 63,885 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศราคากลางโครงการการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี) โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง)
29 พ.ค. 60
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศราคากลางโครงการการซื้อครุภัณฑ์อื่น(เครื่องเล่นสนาม) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
29 พ.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศราคากลางโครงการการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
29 พ.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศราคากลางโครงการการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
29 พ.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศราคากลางโครงการจ้างรื้อถอนอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
29 พ.ค. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ขอแสดงความยินดีกับวง Everest จากโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) คว้าแชมป์ Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต Season 3
29 พ.ค. 60
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองควนลัง ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560
29 พ.ค. 60
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อดาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน / ดัชนีประจำแฟ้ม
29 พ.ค. 60
9
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)
29 พ.ค. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา เชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเลฯ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
29 พ.ค. 60
12
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ควนโส ประชาสัมพันธ์การเผยเเพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
29 พ.ค. 60
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศ อบต.สะพานไม้แก่น เรื่อง การประชาสัมพันธ์วันเวลาตรวจงานจ้าง โครงการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสานบ้านท่าล้อ ม.3 - บ้านทรายขาว ม.5
29 พ.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศ อบต.สะพานไม้แก่น เรื่อง การประชาสัมพันธ์วันเวลาตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายภายในหมู่บ้าน ม.5 - ม.8
29 พ.ค. 60
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระโนด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด
29 พ.ค. 60
12
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ท่าหิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
29 พ.ค. 60
13

»ข้อมูลทั้งหมด 63,885 รายการ