ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องขอเชิญชวนพสกนิกรชาวตำบลท่าข้ามร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชย์สมบัติได้ ๗๐ ปี นั้น เพื่อเป็นการถวายสักการะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวตำบลท่าข้ามทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙         แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอเชิญชวนคณะผู้บรหาร ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ในทุกวันจันทร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สำนักงาน อบต.ท่าข้าม            แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าข้าม ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบกำหนดศตมวาร (๑๐๐ วัน) วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรมเวลา  ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตตาหารเช้า  กิจกรรมแปรอักษร ณ สนามโรงเรียนวัดท่าข้าม พิธีทางศาสนาอิสลาม พิธีสวดธรรมนิยาม  ถวายภัตตาหารเพลและมอบของแก่ผู้ด้วยโอกาส   

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 61,350 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.กำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
21 ก.พ. 60
51
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร เปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง
21 ก.พ. 60
24
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปากแตระ
21 ก.พ. 60
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าประดู่ ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำลน ชุมชนสำนักยาง หมู่ที่ 4
21 ก.พ. 60
20
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
21 ก.พ. 60
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าประดู่ ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ชุมชนอ่าวหาร หมู่ที่ 4
21 ก.พ. 60
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าประดู่ ประกาศการจัดหาพัสดุตามแผนการดำเนินการจัดหาพัสดุ
21 ก.พ. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าประดู่ ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
21 ก.พ. 60
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
21 ก.พ. 60
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ
21 ก.พ. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
21 ก.พ. 60
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ ถนนเทศบาล1
21 ก.พ. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.สงขลา ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อนพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯ
21 ก.พ. 60
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ ช่องทางในการประชาสัมพันธ์/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
21 ก.พ. 60
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ หน้าที่เครือข่ายยุติธรรมชุมชน/ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
21 ก.พ. 60
5

»ข้อมูลทั้งหมด 61,350 รายการ