" ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธฺ์ของงาน ยึดมั่นมาตราฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"         ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องขอเชิญชวนพสกนิกรชาวตำบลท่าข้ามร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชย์สมบัติได้ ๗๐ ปี นั้น เพื่อเป็นการถวายสักการะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวตำบลท่าข้ามทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   วิสัยทัศน์ การพัฒนา อบต.ท่าข้าม " ภายในปี ๒๕๖๔ อบต.ท่าข้ามมุ่งสู่การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สร้างเสริมสุขภาพและสังคม สู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงธรรมชาติ สู่ความเป็นสากล"        

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 68,230 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวรับสมัครงาน ทม.คอหงส์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
22 ก.ย. 60
174
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งใหญ่ โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินจังหวัดสงขลา
22 ก.ย. 60
27
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งใหญ่ รับบัตรสวัสดิการรัฐ
22 ก.ย. 60
22
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร เปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง
22 ก.ย. 60
23
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ การจัดการเรื่องร้องเรียน
22 ก.ย. 60
21
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ
22 ก.ย. 60
16
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1-9 ตำบลบ้านใหม่
22 ก.ย. 60
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทับ ประกาศผลจัดซื้อโดยวิธีพิเศษโครงการจัดซื้อครภัณฑ์ยานพาหนะ (รถบรรทุกน้ำ)
22 ก.ย. 60
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ
22 ก.ย. 60
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กำแพงเพชร เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
22 ก.ย. 60
9
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.คูขุด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
22 ก.ย. 60
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระโนด ประกาศ อบต.ระโนด เรื่องกำหนดโครงการสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลระโนด
22 ก.ย. 60
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระโนด ประกาศ อบต.ระโนด เรื่องการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
22 ก.ย. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองแดน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน
22 ก.ย. 60
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กำแพงเพชร กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๖๐
22 ก.ย. 60
6

»ข้อมูลทั้งหมด 68,230 รายการ