" ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธฺ์ของงาน ยึดมั่นมาตราฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"         ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องขอเชิญชวนพสกนิกรชาวตำบลท่าข้ามร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชย์สมบัติได้ ๗๐ ปี นั้น เพื่อเป็นการถวายสักการะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวตำบลท่าข้ามทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙          

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 63,215 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองควนลัง งานเมาลิดสัมพันธ์ 2560
25 เม.ย. 60
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองควนลัง การตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง/โรคเบาหวาน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
25 เม.ย. 60
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ เทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ @ หาดใหญ่ 2017
25 เม.ย. 60
0
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.ปริก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมางานสอน ภาษาไทย
25 เม.ย. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหม่อม ประกาศ อบต.นาหม่อม เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 โครงการ
25 เม.ย. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดสน ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดประดู่- คลองอาทิตย์ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อตรุ
25 เม.ย. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา 25 เมษายน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
25 เม.ย. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แค ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายอิสมาแอ-ชลประทาน หมู่ที่ 3
25 เม.ย. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แค ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายกลางบ้านคลองหาน หมู่ที่ 5
25 เม.ย. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แค ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายสลาบ-เหมืองขรี หมู่ที่ 1
25 เม.ย. 60
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระโนด การสมัครเพื่อรับรางวัล "แม่ 100 ปี." ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
25 เม.ย. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการจัดซื้อรถพยาบาล ( รถตู้ ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ของเทศบาลตำบลพะวง
25 เม.ย. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระโนด การคัดเลือกรางวัล "แม่สู้ชีวิต"
25 เม.ย. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระโนด ขอเชิญสมัครเพื่อรับรางวัล"หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก"ตามโครงการยกย่องเกียรติคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
25 เม.ย. 60
4
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 3
24 เม.ย. 60
31

»ข้อมูลทั้งหมด 63,215 รายการ