"วิสัยทัศน์ การพัฒนา อบต.ท่าข้าม  ภายในปี ๒๕๖๔ อบต.ท่าข้ามมุ่งสู่การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สร้างเสริมสุขภาพและสังคม สู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงธรรมชาติ สู่ความเป็นสากล"    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม งาน ๔ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๑.พืชศึกษา (กระพ้อ) ๒.สัตว์ศึกษา(ผึ้ง) ๓.ชีวภาพศึกษา (เห็ดแครง) ๔.ภูมิปัญญาศึกษา (ฝายมีชีวิต/ซั้ง)  ขอเชิญร่วมงาน สภาวัฒนธรรมตำบลท่าข้าม ร่วมกับ อบต.ท่าข้าม จัด"งานวัฒนธรรมเดือน ๕ "ตำบลท่าข้าม ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณสำนักงาน อบต.ท่าข้ามแห่งใหม่ ศาลาต้นม่วง  

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 77,686 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาสีทอง โรคอุจจาระร่วง จากเชื้อไวรัสโรต้า (Rotavirus)
24 เม.ย. 61
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชักพระ หมู่ที่ 3
24 เม.ย. 61
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างของเทศบาลเมืองควนลัง จำนวน 3 โครงการ
24 เม.ย. 61
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประกาศกำหนเวันและเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายปลักชุมแสง - นาหม่อม ม.9
24 เม.ย. 61
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เปียน ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่า หมู่ที่ 1
20 เม.ย. 61
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำตลอด จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 61
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รัตภูมิ ประชาสัมพันธ์ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน
24 เม.ย. 61
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม PSU Pattani วิ่ง...ด้วยหัวใจ
24 เม.ย. 61
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน
24 เม.ย. 61
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ กิจกรรม “วันเทศบาล” ประจำปี 2561
23 เม.ย. 61
3
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ใบสั่งจ้าง โครงการจ้างจัดงานแถลงข่าว ตามโครงการแข่งฟุตบอลประชาชน "สงขลาคัพ" ครั้งที่ 5
24 เม.ย. 61
5
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ชิงโค ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
24 เม.ย. 61
6
  ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางเขียด สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561
24 เม.ย. 61
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะสะบ้า การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่9/2561 และครั้งที่10/2561
24 เม.ย. 61
3
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา หนังสือสั่งจ้าง โครงการจ้างจัดสถานที่และเครื่องเสียง ตามกิจกรรมจัดงานพิธีบำเพ็ญบุญทักษิณานุปทานฯ
24 เม.ย. 61
2

»ข้อมูลทั้งหมด 77,686 รายการ