" ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธฺ์ของงาน ยึดมั่นมาตราฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"         ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องขอเชิญชวนพสกนิกรชาวตำบลท่าข้ามร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชย์สมบัติได้ ๗๐ ปี นั้น เพื่อเป็นการถวายสักการะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวตำบลท่าข้ามทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙          

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 62,484 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 4
24 มี.ค. 60
119
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ 24 มีนาคม 2560
24 มี.ค. 60
126
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ 24 มีนาคม 2560
24 มี.ค. 60
109
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประกอบ งานสูงก็มาจ้า
24 มี.ค. 60
133
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ส่วนที่ชำรุดเป็นหลุม-บ่อ) หมู่ที่ 3-4-5-6-7 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
24 มี.ค. 60
103
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โคกม่วง คู่มือสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
24 มี.ค. 60
85
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง โครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560
24 มี.ค. 60
73
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ สาระความรู้ เรื่อง ฉลากบอกอะไร-อ่านฉลากก่อนบริโภค
24 มี.ค. 60
59
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งลาน ประกาศตรวจรับพัสดุ
24 มี.ค. 60
59
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ขอเชิญชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เอสเอ็มเอ็ม วอลเลย์บอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย เอสโคล่า สมิหลา ครั้งที่ 18
24 มี.ค. 60
51
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ประชาสัมพันธ์การรื้อถอนสายสื่อสารบริเวณโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าฯ เป็นเคเบิลใต้ดิน ถนนนครใน
24 มี.ค. 60
47
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ แก้ไขรายละเอียดของงานตามขอบเขตดำเนินงานจัดงานประเพณีสงกรานต์ และมิดไนท์สงกรานต์ ประจำปี 2560 เทศบาลนครหาดใหญ่
24 มี.ค. 60
68
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คูขุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงาานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) อบต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา
24 มี.ค. 60
65
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมใหญ่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 คัน
24 มี.ค. 60
44
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลิ่งชัน การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างการจัซื้อชุดกีฬาโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ตลิ่งชันเกมส์ ครั้งที่ 21
22 มี.ค. 60
46

»ข้อมูลทั้งหมด 62,484 รายการ