" ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธฺ์ของงาน ยึดมั่นมาตราฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"         ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องขอเชิญชวนพสกนิกรชาวตำบลท่าข้ามร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชย์สมบัติได้ ๗๐ ปี นั้น เพื่อเป็นการถวายสักการะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวตำบลท่าข้ามทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   วิสัยทัศน์ การพัฒนา อบต.ท่าข้าม " ภายในปี ๒๕๖๔ อบต.ท่าข้ามมุ่งสู่การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สร้างเสริมสุขภาพและสังคม สู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงธรรมชาติ สู่ความเป็นสากล"        

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 70,838 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวี รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
22 พ.ย. 60
17
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวี ประกาศ สำนักงงานเทศบาลตำบลนาทวี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
22 พ.ย. 60
16
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยและฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
22 พ.ย. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายน้ำน้อย - ท่านางหอม หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)
22 พ.ย. 60
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (สำนักการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขาพระ การจัดการขยะในครัวเรือน
22 พ.ย. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กน-3804 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 60
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านไร่ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามขอวนายกรัฐมนตรี
22 พ.ย. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บาโหย เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง โดยวิธีคักเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯ
16 พ.ย. 60
0
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
22 พ.ย. 60
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศ อบต.สะพานไม้แก่น เรื่อง การประชาสัมพันธ์วันเวลาตรวจงานจ้าง
22 พ.ย. 60
6
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อป่า-บ้านบางเขียด อ.สิงหนคร
22 พ.ย. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม
22 พ.ย. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างของเทศบาลเมืองคอหงส์ จำนวน ๘ โครงการ
22 พ.ย. 60
13

»ข้อมูลทั้งหมด 70,838 รายการ