ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องขอเชิญชวนพสกนิกรชาวตำบลท่าข้ามร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชย์สมบัติได้ ๗๐ ปี นั้น เพื่อเป็นการถวายสักการะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวตำบลท่าข้ามทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙         แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอเชิญชวนคณะผู้บรหาร ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ในทุกวันจันทร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สำนักงาน อบต.ท่าข้าม            แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าข้าม ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบกำหนดศตมวาร (๑๐๐ วัน) วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรมเวลา  ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตตาหารเช้า  กิจกรรมแปรอักษร ณ สนามโรงเรียนวัดท่าข้าม พิธีทางศาสนาอิสลาม พิธีสวดธรรมนิยาม  ถวายภัตตาหารเพลและมอบของแก่ผู้ด้วยโอกาส   

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 60,799 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ ข่าวดี !! จากสถานธนานุบาลเทศบาลนครหาดใหญ่
23 ม.ค. 60
99
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ รายงานพยากรณ์อากาศ การประเมินสถานการณ์ฝน และปริมาณน้ำ
23 ม.ค. 60
97
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เทพา สมัครเป็นเพื่อนกับเทศบาลตำบลเทพา ID Line : @mru4775o
23 ม.ค. 60
142
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยลึก ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2560
23 ม.ค. 60
82
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะสะบ้า การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายรอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ตำบลเกาะสะบ้า หมู่ที่ 4
23 ม.ค. 60
69
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหลา รายชื่อผู้รับสิทธิอุดหนุนเด็กแรกคลอด
23 ม.ค. 60
57
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ประกาศอำเภอหาดใหญ่ เรื่อง การยื่ินแบบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60
23 ม.ค. 60
50
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะทิ้งพระ ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านพังเสม็ด ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
23 ม.ค. 60
39
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.เขารูปช้าง โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านเขาแก้ว),ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแช่มอุทิศ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแช่มอุทิศ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 074-302555 ต่อ 404
23 ม.ค. 60
37
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะยอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
23 ม.ค. 60
27
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะยอ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
23 ม.ค. 60
27
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะยอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เรื่อง กำหนดการสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
23 ม.ค. 60
19
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะยอ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
23 ม.ค. 60
18
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะยอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เรื่อง ประกาศบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
23 ม.ค. 60
24
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา ประกาศผลการจัดจ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนสายสะบ้าย้อย - เขาแดง (4095) ช่วงบ้านล่องควน ม. 6- บ้านคูหา ม.4 ตำบลคูหา
23 ม.ค. 60
29

»ข้อมูลทั้งหมด 60,799 รายการ