" ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธฺ์ของงาน ยึดมั่นมาตราฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"         ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องขอเชิญชวนพสกนิกรชาวตำบลท่าข้ามร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชย์สมบัติได้ ๗๐ ปี นั้น เพื่อเป็นการถวายสักการะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวตำบลท่าข้ามทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (สงขลาเกมส์) วันที่ ๒๐-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา        

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 66,044 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ ห้ามพลาด !! กับการแสดงประกอบแสงสีเสียงสุดตระการตา เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของนครหาดใหญ่
21 ก.ค. 60
48
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าประดู่ ประกาศรายชื่อผู้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายปลักอ่างทอง หมู่ที่ 2 ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา
21 ก.ค. 60
86
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะท้อน ประกาศ อบต.สะท้อน เรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาบุกเบิกถนนลูกรัง สายนาแม่คล้า หมูที่ 7
21 ก.ค. 60
96
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คลองแงะ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามบาสบุญโสภณ
21 ก.ค. 60
88
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ(3gether:Run&Ride for Life)
21 ก.ค. 60
85
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายประชาร่วมใจ (แยกเข้าถนนโคกเมา - บ่อแพ สายกลางบ้าน) - คลอง ร.1 หมูที่ 7 ชุมชนบ้านสุเหร่าใหญ่ (ต่อจากของเดิม) ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
21 ก.ค. 60
75
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายน้ำกระจาย ซอย 21 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
21 ก.ค. 60
60
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 3)
21 ก.ค. 60
45
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 56)
21 ก.ค. 60
42
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อป่า-บ้านบางเขียด
21 ก.ค. 60
39
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปาดัง ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ "ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย"
21 ก.ค. 60
24
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ "การแข่งขันกีฬาคลองแงะชุมชนสัมพันธ์" ประจำปี 2560
21 ก.ค. 60
50
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศ อบต.สะพานไม้แก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น
21 ก.ค. 60
67
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประกอบ ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
21 ก.ค. 60
43
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองแดน ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย
21 ก.ค. 60
46

»ข้อมูลทั้งหมด 66,044 รายการ