ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี ๒๕๕๘ ตามนโยบายของรัฐบาล การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีถัดไป กำหนดให้ท้องถิ่นเปิดรับขึ้นทะเบียนในระหว่างวันที่ ๑-๒๐ พฤศจิกายน ของทุกปี เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม       อบต.ท่าข้ามร่วม่กับ อ.หาดใหญ่ จัดฝึกอบรม อปภร.ที่วัดแม่เตย เพื่อเตรียมตัวรับมือและป้องกันภัยต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 24-28 พย.57

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 33,029 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อหิน
25 ธ.ค. 57
43
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่ายาง -
25 ธ.ค. 57
55
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดขนุน ประกาศราคากลางปรับปรุง ต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน
25 ธ.ค. 57
56
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวี ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
25 ธ.ค. 57
48
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดขนุน ประกาศราคากลาง
25 ธ.ค. 57
46
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ 2558
25 ธ.ค. 57
19
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พะตง ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้าถนน คสล.หมู่ที่ 8
25 ธ.ค. 57
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ Countdown To 2015
25 ธ.ค. 57
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งพอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหาร
25 ธ.ค. 57
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านไร่ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระค่าภาษี ประจำปี ๒๕๕๘
25 ธ.ค. 57
18
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านไร่ การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน) ในการประเมินค่ารายปีเพื่อใช้เก็บภาษีโรงเ
25 ธ.ค. 57
12
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
25 ธ.ค. 57
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งพอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริ
25 ธ.ค. 57
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ทอม ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
25 ธ.ค. 57
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน (2 รุ่น)
25 ธ.ค. 57
12

»ข้อมูลทั้งหมด 33,029 รายการ